Kullanım Koşulları

1. Taraflar
www.grandmiramorhotel.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Öğretmen Evleri Mahallesi Atatürk Bulvarı M. Afşin Apt. 76/5 B Blok Konyaaltı/Antalya adresinde bulunan RAM GROUP (Bundan böyle “RAM GROUP” olarak anılacaktır). www.grandmiramorhotel.com web sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır)


2. Konu
Bu Sözleşme’nin konusu RAM GROUP SEYAHAT ACENTELİĞİ VE TURİZM A.Ş.’nin sahip olduğu www.grandmiramorhotel.com web sitesinden kullanıcının yararlanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süreç boyunca, her türlü turizm faaliyeti hizmetleri ve diğer sunulacak hizmetlere de uygulanacaktır.


3. İçerik Bilgileri
www.grandmiramorhotel.comweb sitesinde yayında olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği devamlı şekilde ekibimiz tarafından kontrol edilmektedir. Fakat, web sitesindeki bilgiler fiziki değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bundan dolayı ilgili hizmetin güncel durumu ile web sitesinde yer alan durumu arasında farklılık görülebilir. RAM GROUP tarafından, web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, satılabilirliği, amacına uygunluğu, bütünlüğü, tüm bunlarla bağlantılı veya ferdi diğer veri, servis veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir açık ya da kapalı bir garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. RAM GROUP, web sitesi içerik bilgilerinde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği zamanda yapabilir. Bu güncellemelerden dolayı oluşabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı RAM GROUP’a sorumluluk yüklenemez.


4. Değişiklik Yapma Hakkı
RAM GROUP, bu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma şartları ile sitede yayınlanan bilgileri önceden bir ikaza gerek duymadan değiştirme, siteyi yeniden düzenleme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayın anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu şartlar bağlantı verilen diğer web sayfaları için de yürürlüktedir. Bu güncellemelerden dolayı oluşabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.grandmiramorhotel.comweb sitesi ve RAM GROUP’a sorumluluk yüklenemez.


5. Bağlantılar (Linkler)
RAM GROUP, www.grandmiramorhotel.comweb sitesi üzerinden dolaysız ya da dolaylı yoldan diğer web sitelerine bağlantı (link) verilebilir. RAM GROUP, bağlantı verilen sayfalardaki verilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve verilerle alakalı herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu sitelerin ziyaret edilmesinden oluşabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. RAM GROUP, bu tür bağlantı verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı oluruna bağlayabileceği gibi, RAM GROUP, uygun görmeyeceği linklere olan bağlantısını her zaman kesebilir.


6.  Web Site Bilgileri
İşbirliği yapılan üretici ve/veya aracı kurumlardan alınarak RAM GROUP web sitesi üzerinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu konusunda yüksek önem gösterilir fakat alınan veya talep edilen servis ve olanakların belirtilen nitelik ve uygunluğu göstermemesinden dolayı RAM GROUP sorumlu tutulamaz. Otel ve otel odalarının RAM GROUP web sitelerinde yayınlanan fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı  olmayabilir. Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin kontrolündedir ve üreticiler/oteller, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı en az düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir. RAM GROUP web sitesinde, kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar (üretici ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyat hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda RAM GROUP, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.


7. İptal veya Değişiklikler ile İlgili Açıklamalar
RAM GROUP üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon şartları kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, ziyaretçilerin rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi kapsamında yapılır. RAM GROUP üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada RAM GROUP ile bağlantıya geçilecektir. Aksi takdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında RAM GROUP sorumluluk kabul etmez.


8. RAM GROUP Bildirimleri Ve E-Bilgilere İlişkin Ziyaretçi Onayı
Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. RAM GROUP’un, kullanıcıya hizmetle ilgili vaadettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.
Bu bilgiler; kullanıcıların hizmete kayıt olduğunda belirttiği e-posta adresine e-posta ile, veri mevcut olduğunda kullanıcıya iletilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişimle, Bu amaca yönelik genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişimle, iletilebilir.


9. Hak ve Yükümlülükler
www.grandmiramorhotel.comsitesine üye olan kullanıcı, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Kullanıcı kendisine ait verilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından RAM GROUP sorumlu tutulamaz.
www.grandmiramorhotel.comweb sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından web üzerinden doldurularak iletilen formlar, sohbet ve öneri-şikayet sayfalarındaki iletilerin, tehdit, tahrik, rahatsızlık verici, genel ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının yasal ve bireysel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu tutulacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.
Kullanıcı web hizmeti alırken, ilgili yasalara, bu sözleşmeye, uyarılara uymak, hizmet hesabının şifresini gizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde ivedi bir şekilde RAM GROUP’a bildirmekle yükümlüdür.


10. Fikri Mülkiyet Hakları
www.grandmiramorhotel.comadlı web sitesi’nin sahibi RAM GROUP ’dir. Bu sayfalarda bulunan veriler, metinler, fotoğraflar, illustrasyonlar, ticari markalar, sloganlar ve diğer semboller ile ilgili diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik yazılımlarla, sayfa şekli ve bu web sayfasının sunumu RAM GROUP ‘un ya da RAM GROUP’ un lisans aldığı kurum ve kuruluşların mülkiyetindedir. RAM GROUP ’dan önceden yazılı olur alınmaksızın, bu web sayfalarındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür database, web sayfaları, yazılım kodlarının kısmi ya da tamamının çoğaltılması, değişiklik yapılması, yayınlanması, çevrimiçi ya da diğer bir mecra kullanılarak iletimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfalardaki verilerin kısmen çoğaltılması, basılması ancak ticari olmayan bireysel ihtiyaçlar dahilde mümkündür. www.grandmiramorhotel.comweb sitesine giriş yapılması veya sayfaların kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür anlaşmazlık durumunda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı olup, anlaşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri özellikle yetkilidir. RAM GROUP ‘un kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.


11. Sözleşmenin Feshi
Bu sözleşme kullanıcının üyeliği iptal edene/edilene kadar yürürlükte kalacaktır. RAM GROUP kullanıcının üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


12. Anlaşmazlıkların Durumu
Bu sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıklarda Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


13. Yürürlük
Kullanıcının, üyelik kaydı yapması kullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Bu sözleşme kullanıcının üye olmasıyla birlikte gerçekleştirilmiş ve karşılıklı şekilde yürürlülüğe girmiştir.